Obavl­jamo sljedeće usluge:

 • Izrada vije­naca, buketa i aranž­mana, te veliki izbor svi­jeća i lam­pi­ona iz vlastite proizvodnje
 • Hlad­n­jak za pokojnika
 • Pro­daja pogrebne i prateće opreme
 • Pri­jevoz poko­jnika u zemlji i inozemstvu
 • Zakazi­vanje sahrane ili kremacije na grad­skim grobljima
 • Oblačenje i iznošenje poko­jnika iz stana
 • Tiskanje osm­rt­nica
 • Preuz­i­manje potrebne doku­mentacije iz bol­nice gdje se dogo­dio smrtni slučaj
 • Rješa­vanje potrebne doku­mentaci­jeu zemlji i inozemstvu
 • Orga­ni­zacija karmina

Na usluzi smo Vam 24 sata dnevno!

Kon­ce­sija za pri­jevoz pokojnika:

 • Općina Stari Jankovci
 • Općina Tovarnik

Voz­imo i za općinu Rokovci/​Andrijaševci

Naše usluge u sklopu cvjećar­nice Petra nude Vam svu potrebnu pomoć u vašim naj­tužni­jim trenutcima. Na raspo­la­ganju smo Vam 24 sata na da, 7 dana u tjednu.

Pro­fe­sion­al­nim pris­tupom preuz­i­mamo na sebe kom­pletnu orga­ni­zaciju sahrane prema zaht­je­vima i žel­jama obitelji.

VIJENCI, CVJETNI ARANŽ­MANI
OD REZANOG, SUHOG I
UMJETNOG CVI­JEĆA

Velik izbor rezanog, suhog i umjetnog cvijeća

BOŽIĆNI I NOVO­GODIŠNJI
UKRASI
PRO­DAJA BOŽIĆNIH DRVCA

Velik izbor blagdanskih ukrasa

POGREBNE USLUGE
OD
024 SATA

Pogrebne usluge

Kon­takt

Cvjećar­nica Petra
Adresa:
Vinko­vačka 1a
Novi Jankovci
Hrvatska
Tele­fon: + 385 32 540 065
Fax: + 385 32 540 065
Mobi­tel: + 385 95 111 77 77

KON­TAK­TI­RA­JTE NAS!

Izrada osm­rt­nica

Ormstnice