U pro­daji imamo svi­jeće, lam­pi­one, ukrase, križeve, drvene san­duke za ogr­jevna drva, košnice i još mnogo toga, a sve iz vlastite proizvod­nje.
Izrada vrhun­skih svi­jeća i lam­pi­ona, koris­teći najk­valitet­nije sirovine. Poslo­vanje se temelji na vrhun­skoj kvaliteti proizvoda po pris­tu­pačnoj cijeni, odličnoj komu­nikaciji s dobavl­jačima i kupcima, uz korištenje novih tehnologija i proširenje kapaciteta.

Foto galer­ija proizvoda. Klikni na sliku da vidiš cijelu galeriju!

Svi­jeće i lampioni
Svijeće i lampioni
Košnice
Košnice
Kip­ići
Kipići

Križevi veliki
Križevi veliki

Križevi mali
Križevi mali

Stak­lene kutije s umjet­nim cvijećem
Staklene kutije s umjetnim cvijećem

Vaze
Vaze

Kutije i stalci za boce (vina)
Kutije i stalci za boce (vina)

Drveni san­duci za ogr­jevna drva
Drveni sanduci za ogrjevna drva

Drveni stolovi, klupe i stolice
Drveni stolovi, klupe i stolice

Ostalo
Ostalo

VIJENCI, CVJETNI ARANŽ­MANI
OD REZANOG, SUHOG I
UMJETNOG CVI­JEĆA

Velik izbor rezanog, suhog i umjetnog cvijeća

BOŽIĆNI I NOVO­GODIŠNJI
UKRASI
PRO­DAJA BOŽIĆNIH DRVCA

Velik izbor blagdanskih ukrasa

POGREBNE USLUGE
OD
024 SATA

Pogrebne usluge

Kon­takt

Cvjećar­nica Petra
Adresa:
Vinko­vačka 1a
Novi Jankovci
Hrvatska
Tele­fon: + 385 32 540 065
Fax: + 385 32 540 065
Mobi­tel: + 385 95 111 77 77

KON­TAK­TI­RA­JTE NAS!

Izrada osm­rt­nica

Ormstnice